IV Spotkanie Przyjaciół Kultury w Budrach było okazją do wręczenia honorowego tytułu
„Przyjaciel Kultury 2017” panu Krzysztofowi Trejbszo
oraz do podsumowania wydarzeń kulturalnych minionego roku w gminie Budry.
Na naszych spotkaniach nagradzane są najważniejsze i najbardziej zasłużone dla naszej lokalnej kultury osoby za działania społeczne. W tym roku tytuł Przyjaciela Kultury otrzymał Krzysztof Trejbszo, który od wielu lat prowadzi dokumentację foto- filmową związaną z wydarzeniami kulturalnymi, oświatowymi i religijnymi. Wydarzenia te były przez laureata rejestrowane już za czasów biało-czarnej fotografii i są skarbnicą wiedzy na temat naszej lokalnej historii. Jest założycielem wielu stron internetowych świetlicy Ołownik, miejscowości Ołownik (administruje ją od 2009 r.), parafii Olszewo Węgorzewskie, a także węgorzewskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Na miejscowych stronach zamieszcza aktualności, wydarzenia, ogłoszenia, ciekawostki o gminie, jej zabytkach, informacje o historii, przyrodzie oraz krótkie nagrania filmowe i galerie zdjęć. Podczas uroczystości zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć fotografie wykonane przez pana Krzysztofa techniką 3d. Tegoroczny Przyjaciel Kultury otrzymał ciepłe życzenia i gratulacje od Dyrektor GOK – Anety Stankiewicz, Wójta Gminy Budry- Józefa Markiewicza, Przewodniczącego Rady Gminy – Waldemara Dworzeckiego, Przewodniczącej Komisji Kultury – Janiny Kowalewskiej, zespołów: Alebabki, Absolwent, Budzewiaki, kierownik WTZ w Olszewie Węg. – Marzenny Supranowicz, a także byłych dyrektorów SP w Sobiechach – Tadeusza Józefowicza i Danuty Diduch. Przepiękne, wierszowane życzenia złożyła również laureatowi autorka życzeń – Zofia Józefowicz.
Z okazji tego święta przekazano również słowa uznania wszystkim pracownikom ośrodka za ich zaangażowanie i wkład pracy w rozwój kultury i czytelnictwa.
Uroczystą galę uświetniły występy zespołów działających przy naszym GOK-u Podczas części artystycznej wystąpili również: Martyna Lichota oraz „Kochane Bachorki” ze spektaklem wyreżyserowanym przez instruktor Dorotę Tomaszewską. Serdeczne podziękowania skierowane były również do wszystkich instytucji, stowarzyszeń, samorządu oraz osób współpracujących z naszym ośrodkiem.