Po raz kolejny w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach rozległy się strofy poezji. Tym razem zagościł Tuwim. Gminna Biblioteka Publiczna w Budrach w ramach współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Węgorzewie zorganizowała dnia 10 kwietnia gminny konkurs recytatorski pt. „Julian Tuwim dzieciom” w ramach projektu „Teraz My – DKK dla dzieci i młodzieży”. Uczestniczyło w nim 20 osób. Komisja oceniająca w składzie: Magdalena Wysocka (przewodnicząca komisji), Iwona Urbanowicz oraz
Barbara Tomaszewska wyróżniła i przyznała nagrody:
w kat. Kl. I-III
I miejsce Rusłana Rabij
II m-ce Marzena Gral
III m-ce Oliwia Nykiel

w kat. IV-VI
I miejsce Michał Teliczan
II m-ce Emilia Tryk
III m-ce Roksana Oryńczak

Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki.