UWAGA!!!!

Przedłuzamy termin zgłoszeń do udziału w konkursie plastycznym do 15 czerwca 2012r.

Image

Karta zgłoszenia i regulamin w załącznikach
-konkurs wokalny 
http://www.gokbudry.xip.pl/images/stories/GOK/piodz.doc
->
-konkurs literacki
-> http://www.gokbudry.xip.pl/images/stories/GOK/konkursliteracki.doc
-konkurs plastyczny
-> http://www.gokbudry.xip.pl/images/stories/GOK/konkursplastyczny.doc
-konkurs teatralny
-> http://www.gokbudry.xip.pl/images/stories/GOK/przegl%B1dma%B3ychformteatralnych.doc
-konkurs fotograficzny
-> http://www.gokbudry.xip.pl/images/stories/GOK/konkursfotograficzny.doc

-konkurs na najciekawszy materiał o własnej gminie do wydania folderu
-> http://www.gokbudry.xip.pl/images/stories/GOK/konkursnanajciekawszymateria%A3przyrodniczyogminie.doc

Image