W związku z ogłoszeniem w dniu 16.03.2012r. postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Budrach w wymiarze ?  Dyrektor GOK informuje, że wpłynęła jedna oferta spełniająca określone warunki. Na stanowisko Głównego Księgowego została przyjęta Pani Beata Komsta- Piotrowska.