30 kwietnia był szczególnym dniem dla dzieci ze szkół podstawowych z gminy Budry. Swoją obecnością zaszczyciła szkoły grupa rekonstrukcyjna Chorągiew Zaciężna Rycerstwa APIS z Gniewu.
Uczniowie uczestniczyli w lekcji żywej historii  pt. ?Husaria  – dumą oręża polskiego?. Jacenty Ordowski ze swoimi rycerzami przybliżyli uczniom życie XVII wiecznego żołnierza a markietanki odtańczyły taniec z epoki średniowiecza.  Spektakl okraszony dużą dawką humoru przeplatany był ćwiczeniami praktycznymi z udziałem dzieci, które mogły przebrać się w dawne stroje, zbroję husarską, spróbować sił cięcia szablą i kłucia kanclerzem.