Przegląd Kolęd i Pastorałek objęła patronatem Senator RP Małgorzata Kopiczko.

Przegląd odbędzie się 17 stycznia 2016 r. o godz. 14.00

Uczestnicy będą oceniani w następujących  kategoriach: a)  soliści,  b)  zespoły
z podziałem na kategorie wiekowe:
a)  dzieci do lat 10,    b) młodzież do lat 18,   c) dorośli
Wykonawcy przygotowują 2 utwory(kolędę, pastorałkę lub piosenkę o tematyce bożonarodzeniowej)

 1. Uwaga! W przypadku dużej ilości zgłoszeń, wykonawcy będą prezentowali tylko 1 utwór, ale jurorzy będą mieli prawo poprosić o wykonanie jeszcze jednej kolędy.
 2. Forma akompaniamentu: dopuszczalny jest pół-playback,
 3. Jury, powołane przez organizatora, oceniać będzie: 
  – oryginalność interpretacji
  – intonację,  muzykalność i umiejętności wokalne wykonawców
  – ogólny wyraz artystyczny
 4. Wykonawcy przyjeżdżają na koszt własny
 5. Organizator zapewnia nagłośnienie, odtwarzacz mp3, CD, pendrive, Roland EXR 7s,
 6. Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 8 stycznia 2016r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury al. Wojska Pl. 26, 11-606 Budry lub mail: gokbudry@wp.pl
  8. Jury przyzna statuetki i dyplomy w poszczególnych kategoriach
  oraz nagrodę GRAND PRIX ? za największe wydarzenie artystyczne Przeglądu

9. W zgłoszeniu należy podać: WYKONAWCA/ZESPÓŁ, ILOŚĆ OSÓB (DOTYCZY ZESPOŁÓW) , INSTYTUCJA DELEGUJĄCA: (nazwa, adres i telefon), OPIEKUN (imię i nazwisko, telefon) , REPERTUAR, ZAPOTRZEBOWANIE TECHNICZNE