Za nami wycieczka do Muzeum Mazurskiego w Szczytnie.  Ponad czterdziestoosobową wielopokoleniową grupą odwiedziliśmy wraz z Budzewiakami Szczytno. Podczas muzealnej wycieczki poznaliśmy  interesujące szczegóły dotyczące kultury ludowej Mazurów, uprawy roli i hodowli, rybołówstwa, tkactwa, ceramiki i innych dziedzin życia. Dzieci chętnie oglądały starodawne narzędzia pracy na roli, chłopcy z zainteresowaniem oblegali pokoje związane z rybołówstwem. Dzięki uprzejmości Budzewiaków w powrotnej drodze skręciliśmy do Mikołajek, gdzie poddaliśmy się basenowym szaleństwom.

Wycieczkę zrealizowano dzięki dofinansowaniu ze środków Programu ?Działaj Lokalnie IX? Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny, Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Gminy Gołdap, Gminy Dubeninki, Gminy Banie Mazurskie, Gminy Budry i Gminy Pozezdrze.