22 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury po raz drugi odbyło się Święto Przyjaciół Kultury. Mamy nadzieję, że na stałe wpisze się ono w kalendarz naszych imprez.  Przed publicznością zaprezentowały się dorosłe zespoły działające w naszym GOKu, obejrzeliśmy prezentację multimedialną z działalności kulturalnej minionego roku, z Dożynek Prezydenckich w Spale oraz krótki montaż fotograficzno – filmowy o gminie Budry. Główną bohaterką wieczoru była pani Janina Kowalewska, laureatka honorowego tytułu ?Przyjaciel Kultury 2015?.  Z rąk Wójta Gminy Budry Józefa Markiewicza oraz Dyrektor GOK w Budrach Anety Stankiewicz  odebrała statuetkę za wkład pracy na rzecz rozwoju kultury w naszej gminie. O samej nagrodzonej można by wiele napisać, więc może pokrótce? Pani Janina Kowalewska w 1988 roku została odznaczona medalem za zasługi dla dawnego województwa suwalskiego. Radna Gminy Budry, kurator społeczny, ?Przyjaciel szkoły?, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. W latach 1991-1996 kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach. W 2006 roku przeszła na emeryturę. Więcej wolnego czasu Pani Janiny zaowocowało powstaniem w Budrach Klubu Seniora ?Barwy Jesieni?. W 2009 roku była koordynatorem projektu skierowanego do seniorów, który umożliwił im wielomiesięczne, atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, m.in. zajęcia kulinarne, wycieczki krajoznawcze a także wyjazd do Wilna.Aktywność Pani Janiny pozwoliła na wyjazdy seniorów z programem kabaretowym do wielu miejscowości m.in. do Giżycka, Pisza, Miłek, Pozezdrza, Węgorzewa. Wciąż twórcza, pobudzająca do aktywności środowisko, przyczyniła się do powstania w 2014 roku Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych ?Barwy Jesieni?, którego jest  Prezesem. Stowarzyszenie jest twórcą i realizatorem fantastycznych projektów dla dzieci i seniorów. Pani Janina udziela się społecznie także w Stowarzyszeniu Amazonki w Węgorzewie, współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Węgorzewie, ze szkołami w naszej gminie i organizacjami społecznymi w regionie.

Tego wieczoru nagrodzono kwiatami także wszystkich pracowników naszego ośrodka, którzy na co dzień pracują na dobry wizerunek naszego ośrodka i gminy. Dziękujemy serdecznie za to odznaczenie. Po części artystycznej do północy bawiliśmy się przy dźwiękach muzyki na żywo.