W ubiegłym tygodniu w Gminie Budry obchodzono niezwykły jubileusz. A to za sprawą niezwykłych par małżeńskich, które obchodziły złote i szmaragdowe gody. Z okazji dostojnego jubileuszu Prezydent RP uhonorował Jubilatów Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W imieniu  głowy państwa odznaczenia wręczył szacownym gościom Wójt Gminy Budry Józef Markiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Jan Królik oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Kopczyk- Królik. Kwiaty, życzenia i słodki poczęstunek był miłym akcentem całej uroczystości, w której udział wzięły też rodziny jubilatów: Marianny i Józefa Kojkołów, Anastazji i Stanisława Ślusarczuków oraz Roberta Kapicy.