Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali p. Józef Markiewicz – Wójt Gminy Budry, radni wsi Ołownik: p. Danuta Trejbszo i p. Wiesław Wantuch oraz Aneta Stankiewicz – dyrektor Gminego Ośrodka Kultury w Budrach, która powitała licznie przybyłych mieszkańców Ołownika i okolic, artystów, władze gminne i ks. proboszcza parafii Olszewo.
Odnowiony  budynek świetlicy w niczym nie przypomina tego z okresu przed modernizacją (podniesiony i wymieniony dach, nowa stolarka drzwiowa i okienna, nowa instalacja kanalizacyjna i elektryczna, nowe, estetyczne wnetrza). Pan Wójt Józef Markiewicz  podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji projektu: pracownikom gminy oraz wykonawcom prac remontowo -budowlanych. Życzył też wszystkim mieszkańcom, aby świetlica  służyła im przez długie lata.
Budynek został przekazany nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu  Państwa, a inwestycję  sfinansowano ze środków własnych gminy oraz Unii Europejskiej, z programu SPO-ROL, działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego. Wniosek złożono w lipcu 2005, a prace remonowo- modernizacyjne trwały od czerwca do października 2006 r. Całość inwestycji wyniosła 165.900,00 z czego 20%  czyli 33.200,00 to środki własne gminy.
Uroczystość została ubarwiona pokazem tańców dzieci z GOK w Budrach, występem dzieci z SP Sobiechy oraz wokalnymi występami zespołów Energia i Absolwent z GOK w Budrach. Młodzież w podziękowaniu za wyremontowaną świetlicę wręczyła panu wójtowi bukiet kwiatów. Po oficjalnej części wszyscy mogli posilić sie gorącym bigosem (sponsorowanym przez Bar Młyn z Bań Maz.) oraz porozmawiać przy kawie i smakowitym cieście upieczonym przez panie z Ołownika .
Mamy nadzieję, że obiekt zadowoli wszystkich mieszkańców wsi, zarówno młodszych, jak i starszych, że będzie służył realizacji społecznych inicjatyw kulturalnych, że będzie to nie tylko miejsce spotkań, ale przede wszystkim miejsce pełne życia i twórczosci artystycznej.

Image

Więcej fot.