W piątek 3 lutego odbył się bezpłatny pokaz ratownictwa przedmedycznego przeprowadzony przez prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Budrach Krzysztofa Zubka, naczelnika OSP Budry Daniela Pyniahę oraz druhów Ignacego Abramowicza i Macieja Szukiela. Celem pokazu było uświadomienie oglądającym, jak bezcenna może być umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przez świadka zdarzenia czy wypadku. Daniel Pyniaha oraz Krzysztof Zubek omówili wiedzę teoretyczną podczas udzielania pomocy niemowlakom, dzieciom oraz dorosłym. Zapoznali uczestników z podstawowymi czynnościami w zakresie pomocy przedlekarskiej; jak ocena przytomności, udrożnienie dróg oddechowych, ocena oddechu i oznak krążenia. Wytłumaczyli zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zadławienia. Później w ich wykonaniu odbył się profesjonalny pokaz ratownictwa medycznego na fantomach a dodatkową atrakcją był pokaz resuscytacji krążeniowo ? oddechowej z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Po prezentacji wszyscy uczestnicy chętnie ćwiczyli wykonywanie czynności ratunkowych pod czujnym okiem naszych gości.
Możemy z całą pewnością stwierdzić, że nasi kursanci zdobyli niezbędne podstawowe umiejętności do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Mamy nadzieję, że kolejne szkolenie odbędzie się wkrótce, bo warto umieć pomagać by uratować komuś życie.