Członkowie Klubu Młodego Dziennikarza(KMD)w Więckach zaprezentowali swoją dotychczasową działalność podczas pokazów multimedialnych,które odbyły się w Ołowniku (21.04.2007) i tego samego dnia w Budzewie.Dwa dni potem prezentacja była w Więckach.

        Dziennikarskie działania w ramach projektu „Na tropie naszych @tutów”polegają na obserwowaniu i opisywaniu otaczającego świata.Pod okiem pani redaktor,Anny Styrańczak-Wiatrak,zbierane są informacje i opinie na różne tematy od mieszkańców gminy,młodzież przeprowadza także sondaże,wywiady…Z inicjatywy KMD została utworzina strona internetowa,na której w pierwotnym zamyśle mają być(i są)zamieszczane informacje o ofertach urzędów,możliwościach podniesienia kwalifikacji,dostępnych kursach.

Strona internetowa jest przygotowywana przez młodych dziennikarzy w Gminnym Centrum Informacji,przy dużej pomocy pracującego tam informatyka…też młodego:)Obecnie trwają prace nad technicznymi kwestiami dotyczącymi obróbki zdjęć i filmów,które są podstawą do stworzenia kolejnej multimedialnej prezentacji sprawozdawczej KMD.

        Wszystkim młodym dziennikarzom życzymy zapału do pracy,a także wytrwałości w dążeniu do celu.Radzie pedagogicznej,natomiast gratulujemy podopiecznych i prosimy o szeroko pojętą wyrozumiałość… 

Zmieniony ( 23.05.2007. )