Budynek świetlicy w Ołowniku został zbudowany w 1972 roku. Pełnił funkcję hotelu robotniczego dla pracowników GPB (Giżyckie Przedsiębiorstwo Budowlane) podczas budowy fermy krów mlecznych w gospodarstwie Ołownik wraz z osiedlem mieszkaniowym.

            Po zakończeniu prac budynek miał być rozebrany. PGR odkupił ten obiekt na cele socjalne.

            W budynku tym znajdowały się pokoje hotelowe, stołówka i kuchnia. Po przejęciu przez gospodarstwo zostały przeniesione do niego biura ówczesnego Zakładu Remontowo-budowlanego PGR-u. Po niedługim czasie takiego użytkowania postanowiono wyburzyć ściany działowe tworzące pokoje i powstała świetlica zajmująca połowę budynku.

            W roku 1985 budynek przeszedł gruntowny remont.

 Materiały zakupił zakład, natomiast wszystkie prace zostały wykonane przez mieszkańców. Wszystko wykonano w drewnie a młodzież wykonała wystrój i nagłośnienie. Na owe czasy było ono o dość wysokim standardzie.

            W drugiej części pozostała kuchnia, stworzono kawiarnię z zapleczem oraz dwa pokoje gościnne z łazienkami. Wyposażono w fotele, stoliki, sprzęt audiowizualny.

            Niestety nigdy nie doszło do uruchomienia kawiarni. Sprawa ?zatrzymała się? na Sanepidzie, który nie dał zezwolenia na otwarcie ze względu na złą jakość w tym czasie wody pobieranej z lokalnej studni głębinowej (duża ilość żelaza i amoniaku), chociaż oczywiście woda ta była używana w gospodarstwach domowych wszystkich mieszkańców.

            Odbywały się tu wszystkiego rodzaju imprezy nie tylko zakładowe, jak dożynki, choinki, ale również imprezy urządzane przez ludność: wesela, imieniny, itp? W roku 1991 z części świetlicowej została utworzona kaplica zgodnie z wchodzącą zasadą ??zlikwidować w PGR-ach świetlice i utworzyć kaplice?

            Po zlikwidowaniu PGR-u w roku 1991 zakład jak i świetlica została przejęta przez AWRSP (Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa) w Suwałkach. Natychmiast następuje dewastacja, przejęcie przez dzierżawcę zakładu, któremu nie opłaca się prowadzenie takiej działalności. Powstaje w jednym z pomieszczeń sklepik, reszta popada w ruinę.

            W roku 2005 budynek przejmuje na mienie komunalne Gmina Budry i w roku 2006 świetlica zostaje gruntownie odremontowana włącznie z podniesieniem dachu i zlikwidowaniu korytarza w celu zwiększenia powierzchni.

            Otwarcie nastąpiło w dniu 28 października 2006 roku, W obecnej chwili działalność i stan świetlicy zależeć będzie tylko od mieszkańców i użytkowników obiektu.

K. Trejbszo

 

Zmieniony ( 12.01.2007. )