VI   PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
   BUDRY 27.01.2008r

Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach  (tel. 4278048)

Współorganizator:
Urząd Gminy w Budrach
Gminna Biblioteka Publiczna w Budrach

Cele przeglądu:
– kultywowanie tradycji wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek
– propagowanie piosenek o tematyce bożonarodzeniowej
– możliwość  konfrontacji i wymiany doświadczeń wykonawców

Termin:
Przegląd odbędzie się 27 stycznia 2008 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach o godz. 15.00.

REGULAMIN

1.  Uczestnicy będą oceniani w następujących  kategoriach:
– soliści ( kat. wiekowe: dzieci do 10 lat, 11 ?16 lat i dorośli)
– zespoły wokalne ( kat. wiekowe: szkoły podstawowe, gimnazja i dorośli)
2.  Wykonawcy przygotowują 2 utwory: kolędę, pastorałkę lub piosenkę o tematyce bożonarodzeniowej o łącznym czasie prezentacji nie dłuższym niż 10 min.
3.  Duety wokalne zaliczane będą do kategorii zespołów
4.  Forma akompaniamentu: dopuszczalny jest pół-playback,
5.  Jury, powołane przez organizatora, oceniać będzie:
– oryginalność interpretacji
–   intonację,  muzykalność i umiejętności wokalne wykonawców
– ogólny wyraz artystyczny
6.  Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 18 stycznia 2008
      na adres: Gminny Ośrodek Kultury Al. Wojska Pl. 26, 11-606 Budry,
      e-mail:
gokbudry@wp.pl  lub telefonicznie. Z uwagi na czas trwania konkursu liczy się kolejność nadsyłania zgłoszeń.
7.  Wykonawcy przyjeżdżają na koszt własny,
8. Organizator zapewnia nagłośnienie, odtwarzacz mp3, CD, organy Roland EXR 7s
       Jury przyzna dla laureatów atrakcyjne nagrody!!! w poszczególnych kategoriach.