W imieniu Eweliny Ławeckiej – Prezes Fundacji IRSE zapraszamy organizacje pozarządowe z rocznym obrotem za rok 2013 nie wyższym niż 25 tys. z gmin miejsko- wiejskich oraz wiejskich z terenu województwa pomorskiego oraz warmińsko – mazurskiego do ubieganie się o wsparcie finansowe. Szczegóły poniżej.

 

Link do formularza: irse formularz zgloszeniowy