Przez Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9), oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wydminy został zorganizowany Konkurs ?Moja świetlica? 2007.

Celem konkursu była reaktywizacja i wsparcie rozwoju miejsc spotkań wiejskich, a w szczególności istniejących świetlic wiejskich poprzez :

-pobudzanie aktywności społeczności lokalnych,w szczególności młodzieży

-zaangażowanie społeczności wiejskiej do wspólnych przedsięwzięć

-wsparcie projektów o charakterze nowatorskim

-integrację mieszkańców wsi

-wspieranie projektów promujących daną miejscowość

-rozwój miejscowości w oparciu o lokalne zasoby

-kultywowanie tradycji społeczności lokalnych

W dniu 24 sierpnia 2007 roku w siedzibie Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) w Węgorzewie odbyło się posiedzenie niezależnej Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd LGD9 do rozstrzygnięcia Konkursu ?Moja Świetlica? Edycja 2007
Do udziału w konkursie przysłano / dostarczono 17 wniosków dotyczących świetlic wiejskich z terenu siedmiu gmin.
Kryteria formalne spełniło wszystkie 17 wniosków.  Ze względu na ograniczoną kwotę środków przeznaczonych na konkurs, nagrodzonych zostało
12 wniosków, a oto najlepsze cztery:
1.     Stowarzyszenie RODZINA / Sołectwo Przytuły,

– punktacja:  16 pkt. / 18 możliwych do uzyskania
– projekt ?PRZYŚWIETLICOWA BIBLIOTECZKA?
– projekt dotyczy świetlicy w Przytułach ? Gmina Pozezdrze
– wartość przyznanej nagrody rzeczowej 700 zł.
– przyznany tytuł Laureata Konkursu ?Moja świetlica? Edycja 2007?, wręczona zostanie pamiątkowa tablica w celu umieszczenia jej na budynku świetlicy wiejskiej. 
2.     Świetlica Ołownik / GOK Budry,   – punktacja:  15 pkt / 18 możliwych do uzyskania
– projekt ?CZWARTKOWE BIESIADY ORTOGRAFICZNE?
– projekt dotyczy świetlicy w Ołowniku ? Gmina Budry
– wartość przyznanej nagrody rzeczowej 700 zł.

– przyznany tytuł Laureata Konkursu ?Moja świetlica? Edycja 2007?, wręczona zostanie pamiątkowa tablica w celu umieszczenia jej na budynku świetlicy wiejskiej. 
3.     Sołectwo Rydzewo / Koło Gospodyń Wiejskich,

– punktacja:  14 pkt. / 18 możliwych do uzyskania
– projekt ?PRZEMIJANIE ? FESTYN Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA LATA?
– projekt dotyczy świetlicy w Rydzewie ? Gmina Miłki
– wartość przyznanej nagrody rzeczowej 700 zł.

– przyznany tytuł Laureata Konkursu ?Moja świetlica? Edycja 2007?, wręczona zostanie pamiątkowa tablica w celu umieszczenia jej na budynku świetlicy wiejskiej. 
4.     Zespół ?BUDZEWIAKI? / GOK Budry,

– punktacja:  14 pkt. / 18 możliwych do uzyskania
– projekt ?ŚWIĘTO NASZEJ WSI?
– projekt dotyczy świetlicy w Budzewie ? Gmina Budry
– wartość przyznanej nagrody rzeczowej 700 zł.

– przyznany tytuł Laureata Konkursu ?Moja świetlica? Edycja 2007?, wręczona zostanie pamiątkowa tablica w celu umieszczenia jej na budynku świetlicy wiejskiej