Bieg odbędzie się 17czerwca 2007 r. o godz. 1400 na terenie boiska gminnego oraz ulicami Buder: 3-go Maja, M. Kajki, M. Konopnickiej, ks.Masłowskiego, Al.Wojska Polskiego. Celem imprezy jest popularyzacja tej dyscypliny sportu oraz zachęcanie do zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Organizatorem jest :
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach (tel. 4278048), oraz Kontraktowa Praktyka Lekarza Rodzinnego w Budrach (tel. 4278004). Uliczny Bieg Bociana jest biegiem otwartym, w którym mogą wziąć udział zawodnicy powyżej 3-go roku życia. W dniu zawodów wydawane będą kartki upoważniające zawodników do startu.
 Zapisy od godz.1200 na boisku przy biurze organizatora. W przypadku braku badań lekarskich uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność (dotyczy to  indywidualnych zgłoszeń pełnoletnich uczestników). Osoby niepełnoletnie biorą udział w biegach za pisemną zgodą rodziców.  W przypadku zgłoszeń grupowych za sprawdzenie badań lekarskich odpowiedzialność ponoszą opiekunowie grup. Zawodnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt. Zawodnicy  biegną wyłącznie oznakowanymi  trasami, stosując się do poleceń policjantów kierujących ruchem drogowym oraz  służb porządkowych organizatora rozstawionych wzdłuż trasy biegu. Trasy biegów w poszczególnych kategoriach wiekowych będą wywieszone na tablicy informacyjnej przy biurze organizatora. Zawodnicy skracający trasę biegu oraz nie stosujący się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa  będą zdyskwalifikowani. O zaliczeniu do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia zawodnika. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych ( miejsca I-III) otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy  i  medale. W Biegu Głównym – również puchary. Dla wszystkich maluszków – drobne upominki i słodycze. Dyplomy otrzymają również zawodnicy za miejsca IV – VI.Bieg przeprowadzony będzie w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria wiekowa

Dystans

Czas trwania biegu

Uwagi

2001 i młodsi
100 m
1400 ? 1405
wyłącznie na terenie boiska
2000
200 m
1410 ?  1415
wyłącznie na terenie boiska
1999 ? 1998
300 m
1420 ? 1425
wyłącznie na terenie boiska
1997 ?1996
800 m
1440 ? 1445
Bieg ulicami z przywracaniem ruchu między poszczególnymi kategoriami
1995 ? 1994
1000 m
1455 ? 1500
1993 ? 1991
1500 m
1510 ? 1520
  BIEG GŁÓWNY
 
1990  i powyżej- M
2500 m
1540 ? 1555
1990 i powyżej – K
1500 m
Weterani 1967 i starsi
Weteranki 1972 i starsze  Mieszkańcy gminy Budry
1500 m

 ZAPRASZAMY!!!

Image

Zmieniony ( 31.05.2007. )