Już niebawem GOK w Budrach będzie realizował II edycję projektu edukacyjnego ?Co mogę zrobić dla ochrony swego środowiska naturalnego??, 

Operacja będzie współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą  inwestycje w zrównoważone rybołówstwo PO RYBY 2007-2013 OŚ 4 Zrównoważony  Rozwój Obszarów Zależnych od Rybactwa.

Konkursem objęte będą gminy należące do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej ?Wielkie Jeziora Mazurskie? oraz Powiat Gołdapski.
W ramach projektu przeprowadzone będą:
– Konkurs wokalny ?Eko-piosenki z małej scenki? (szkoły podstawowe i gimnazja)
– konkurs na opowiadanie lub esej ?Dbam o naszą Ziemię?(szkoły podstawowe IV-VI , gimnazjalne i średnie)
– konkurs fotograficzny ?Piękno mazur w obiektywie? (gimnazja i szkoły średnie)
– konkurs plastyczny ?Pocztówka z Mazur? ( szkoły podstawowe i gimnazja)
– konkurs recytatorski ?Jesienne nastroje? (szkoły podstawowe)