2 lipca spotkaliśmy się z liderami naszych miejscowości, by porozmawiać na temat ich pomysłów, szczegółowo omówić regulamin, sposób wypełniania wniosków oraz zasady finansowania. Jesteśmy ciekawi jakie pomysły znajdą się w przysłanych wnioskach. Czekamy z niecierpliwością! Przypominamy, ze możemy sfinansować 4-7 inicjatyw kulturotwórczych na ogólną kwotę 23.100 zł. Wnioski można składać do 19 lipca (piątek) do godz. 14.00 pocztą elektroniczną na adres: gokbudry@wp.pl oraz w wersji papierowej – również do godz. 14.00.  Wasz pomysł, nasze finansowanie!

Działania są realizowane w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2019 dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury.