9.11.2019r.
„Podążaj za tym co cię uszczęśliwia, a wszechświat otworzy ci drzwi, nawet gdyby wydawało się, że wokół są same ściany” – Joseph Campbell
Tymi słowami rozpoczęliśmy piątkową galę – VI Spotkanie Przyjaciół Kultury Nasze doroczne święto celebrowaliśmy muzycznie, dostojnie, radośnie. Wśród pięknych kwiatów zaprezentowały się nasze rodzime zespoły. Wójt Gminy Budry – Józef Markiewicz wraz z Przewodniczącym Rady Gminy – Janem Mełechem wręczyli kwiaty wszystkim artystom oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury. Specjalne życzenia i gratulacje powędrowały na ręce Romany Waszak – uhonorowanej tytułem Przyjaciel Kultury 2019. Stałym punktem wydarzenia było podsumowanie roku kulturalnego oraz pamiątkowe zdjęcie wszystkich, którym w duszy gra dość podobnie, bo pięknie!

Kilka słów o Przyjacielu Kultury 2019 – Romanie Waszak: 
Laureatka Przyjaciela Kultury 2019 – Roma Waszak!”
Dzięki jej staraniom i pozyskanym grantom odbyło się w naszej gminie wiele bezpłatnych artystycznych zajęć, w których mogły uczestniczyć dzieci, dorośli i seniorzy. Spędziła wiele nieodpłatnych godzin, czuwając nad realizacją pięknego murala na budynku gospodarczym w Budrach. W tej chwili prowadzi bezpłatne warsztaty plastyczne z malowania ikon. Być może wiele rzeczy umknęło nam, ale chcemy podziękować za wszystkie te działania i za dobrą energię, jaką wnosi w nasze społeczeństwo.Dzięki jej zainicjowanym działaniom ożyła na nowo świetlica wiejska, w której realizują się wspólnie mieszkańcami następne pomysły. Jak mówią mieszkańcy Piłak: „Najważniejsze jest to, że dzięki pani Romie mogą ciekawie spędzać wieczorny czas, pozytywnie myśląc o swojej miejscowości i jej rozwoju”.i realizowane projekty uaktywniła nasze wiejskie środowisko.Nasza laureatka poprzez ciekawe pomysły, twórczą pracę, jej kontakty i pomysły służą zmianom i poprawie wizerunku miejscowości. Wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju gminy Baranów udało się ocalić od zapomnienia piłacki cmentarz sprzed I wojny światowej. Z jej inicjatywy mieszkańcy wspólnie wykonali nasadzenia zieleni, zebrali wspomnienia o swoich przodkach i wykonali tablicę we wsi z historią Piłak Małych. Mieli też możliwość skorzystania z wyjazdu do Teatru Wielkiego w Warszawie.Dzięki jej inicjatywie panie regularnie spotykają się w miejscowej świetlicy, decydując razem o możliwościach rozwoju wsi.i społecznej sferze życia. Razem z piłackim środowiskiem założyła Koło Gospodyń Wiejskich, któremu przewodniczy.Doskonale łączy w sobie cechy, umiejętności i trójwymiarowy talent: pedagoga, psychologa i artysty, wykorzystując je w kontaktach ze środowiskiem, rozbudzając ich zainteresowania w kulturalnej W naszej gminie, a dokładnie w Piłakach Małych, zamieszkała przed kilku laty. To niewiele, ale jednak wystarczająco dużo, by zostawić trwały ślad swoich działań. Nasza laureatka jest nie tylko profesjonalnym plastykiem, ale również pedagogiem i animatorem. Zawsze pogodna, uśmiechnięta, z dużą dawką energii.”Absolwentka Akademii Sztuk Wizualnych w Poznaniu, dla której praca artystyczna i społeczną jest życiową pasją.