W tym roku  w biegu wzięło udział 105 zawodników. Przypuszczaliśmy, że może być ich ok. 300, ponieważ z roku na rok impreza nabiera coraz większych rozmiarów. Chyba najbardziej  odstraszyła zawodników niepewna pogoda – w całym regionie zapowiadali obfite opady. W tym samym czasie odbywała się tez impreza w Węgielsztynie, a także biwaki w szkołach. Impreza  oprócz sportowego charakteru, walki o zwycięstwo ma też walory profilaktyczne i prozdrowotne. W czasie naszej imprezy uwzględniamy wiele aspektów promujących zdrowy tryb życia, a więc nie tylko ruch, ale też prawidłowe odżywianie się, walkę z uzależnieniami itp. Prowadzimy też akcję profilaktyki zdrowotnej: pielęgniarki z Buder przeprowadziły bezpłatne badanie ciśnienia,  Pani J. Kowalska z  węgorzewskiego „Senapidu” przekazywała informacje dotyczące zapobiegania chorobom układu krążenia itp. Lekarz rodzinny – Stanisław Woźniak zachęcał do aktywnego spędzania czasu wolnego, (rodzinne spacery, wycieczki rowerowe i oczywiście bieganie, którego sam jest wiernym i aktywnym pasjonatem).
Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Kontraktowa Praktyka Lekarza Rodzinnego w Budrach
Współorganizatorzy:
Urząd Gminy w Budrach
Dziękujemy sponsorom: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Budrach, Radzie  Powiatu Węgorzewskiego, Z. Krzenieckiemu,  Związkowi Gmin Warmińsko-Mazurskich, Okręgowe Izbie Lekarskiej w Olsztynie, Wójtowi Gminy Budry,  Bankowi Spółdzielczemu. w Węgorzewie, Pani G. Szepietowskiej- stomatolog, W. Żmujdzianowi oraz Zespołowi Piel.-Położ. „Wadem” z Buder.  Dziękujemy nauczycielom oraz wszystkim wolontariuszom, którzy wsparli nas organizacyjnie.

Start najmłodszych