Nasze zespoły śpiewacze Absolwent i Budzewiaki wystąpiły podczas XIII Orzyskich Spotkań Folklorystycznych. Typowo październikowa pogoda nie powstrzymała skocznych, kolorowych tańców sympatyków ludowych melodii. Orzysz się bawi!