JUBILEUSZOWY
XV  PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK W BUDRACH

22.01.2017r sala widowiskowa GOK godz. 12.00


Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach  (tel. 87 427-80-48)

Współorganizator:
Urząd Gminy w Budrach
Patronat honorowy:Senator Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Kopiczko

Cele przeglądu:
–          kultywowanie tradycji wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek

–          propagowanie piosenek o tematyce bożonarodzeniowej
–          możliwość  konfrontacji i wymiany doświadczeń wykonawców

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do  31 grudnia 2016r.
na adres: Gminny Ośrodek Kultury Al. Wojska Pl. 26, 11-606 Budry

Decyduje data stempla pocztowego oraz na gokbudry@wp.pl

Jury przyzna I, II i III miejsce (statuetki i dyplomy)  w poszczególnych kategoriach
oraz nagrodę GRAND PRIX ? za największe wydarzenie artystyczne Przeglądu

Regulamin i Karta zgłoszenia tutaj