Zapraszamy zespoły i solistów w niedzielę 20.01.2019r
Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:
a) soliści
b) zespoły
z podziałem na kategorie wiekowe:
a) przedszkolaki
b) dzieci klas I – III
a) dzieci z klas IV –VI
b) dzieci z klas VII –VIII
c) młodzież do lat 18
d) dorośli

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do
10 stycznia 2019 r. Ilość miejsc ograniczona.


REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA