Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie serdecznie zaprasza młodzież w wieku 15-17 lat z terenu LGD9 do wzięcia  udziału w  ?Srokowskich warsztatach rekreacyjnych? prowadzonych na terenie Gminy Srokowo. Dwudniowe bezpłatne warsztaty odbędą się 7 i 8 sierpnia br.W programie warsztatów przewidziano wiele ciekawych atrakcji. W ramach projektu odbędą się między innymi warsztaty kulinarne, gra uliczna prowadzona przez animatorów, zajęcia sportowo- rekreacyjne wzdłuż Kanału Mazurskiego (zajęcia w parku linowym Leśniewo, zwiedzanie śluzy w Piaskach). Organizator zapewnia wiele atrakcji i dobra zabawę.Jeżeli chcesz się dobrze bawić i spędzić aktywnie czas wypełnij formularz zgłoszeniowyi wyślij na adres: gok@srokowo.iaw.pl lub zgłoś się osobiście do GOK Srokowo.Ostateczny termin zgłoszenia do 6 sierpnia 2013. W przypadku większej ilości zgłoszeń, decyduje kolejność.Więcej informacji pod nr tel. (89)-7534051.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju?- Mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.