Zapytanie ofertowe na wynajem świetlicy w Ołowniku

w dniu 31.12.2016r. (Sylwester)

 

Warunki umowy:
1. Cena wywoławcza: 500zł
2. Przedpłata w wysokości : 100 zł  na konto GOK nr 65 9348 0000 0260 0619 2000 0010
3. Cena za wynajem sali nie zawiera opłaty za śmieci po zakończonej imprezie
4. Oferty należy przesyłać mailem na adres: gokbudry@wp.pl do dnia 09.12.2016r do godz. 13.00
5. Wybrana zostanie najwyższa cena.
6. Oferta będzie brana pod uwagę tylko z przesłanym potwierdzeniem dowodu wpłaty 100zł
7. Przedpłata zostanie zwrócona w dniu 13.12.2016r. oferentom, których oferty nie wybrano.