Zapytanie ofertowe na wynajem sali widowiskowej w Budrach w dniu 31.12.2015r. (Sylwester)
z zapleczem sanitarnym i kuchennym (bez naczyń)

Warunki umowy:
1. Cena wywoławcza: 1.000zł
2. Przedpłata w wysokości : 200 zł
3. Cena za wynajem sali nie zawiera opłaty za śmieci po zakończonej imprezie
4. Oferty należy przesyłać mailem na adres: gokbudry@wp.pl do dnia 23.11.2015r do godz. 15.00
5. Wybrana zostanie najwyższa cena.
6. Oferta będzie brana pod uwagę tylko z przesłanym potwierdzeniem dowodu wpłaty 200zł
7. Przedpłata zostanie zwrócona w dniu 25.11.2015r. oferentom, których oferty nie wybrano.