?Janowi Pawłowi II Śpiewamy? pod takim hasłem w ramach Dnia Papieskiego
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach, w niedzielę 25 października,  odbył się koncert.

Przybyłych widzów przywitała dyrektor naszego ośrodka pani Aneta Stankiewicz.

Reżyserem przedsięwzięcia była Barbara Sulowska, instruktor wokalny, która zgrupowała w jeden chór zespoły działające w  Srokowskim i Barciańskim Domu Kultury. Narratorem koncertu był ks. Adam Brończyk z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Srokowie, który przed każdą z pieśni deklamował słowa papieża oraz fragmenty pisma świętego.
Pamięć o naszym Papieżu, jego nauka i przykład życia są wciąż aktualne i znalazło to wszystko odzwierciedlenie w formie oraz treściach koncertu, z którym przyjechali nasi goście. Dziękujemy serdecznie.