Dzisiaj tj. 20 lipca 2023 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się uroczystość wręczenia medali z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Medale przyznawane przez Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim odebrało sześć wspaniałych par. Wójt Gminy Budry Józef Markiewicz oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Królik-Kopczyk złożyli małżonkom serdeczne życzenia i gratulacje. Jubilaci obchodzący Złote Gody otrzymali również kwiaty, listy gratulacyjne oraz upominki – pamiątkowe egzemplarze przewodnika „W Krainie Węgorapy – Wędrówki po gminie Budry”.Nie zabrakło toastu, wspólnego „Sto lat”, wspomnień i łez wzruszenia. Dołączamy się do życzeń!