15 stycznia Komisja dokonała analizy i oceny 23 wniosków złożonych do konkursu dotacyjnego ?Pracownia Umiejętności 2007?. Komisja zapoznała się z poszczególnymi wnioskami i oceniała je wg kryteriów zawartych w regulaminie konkursu i karcie oceny projektu.
Komisja po szczegółowym zapoznaniu się z wnioskami dokonała wyboru 20 wniosków, które zostaną dofinansowane łączną kwotą 30000 zł.

Dotacje przyznano na następujące projekty: „Z muzyką w świat”, grupa nieformalna Czterech wspaniałych, ?Świat na tak?, grupa nieformalna Budzewiaki, ?Bez barier ? wszyscy razem?, grupa nieformalna Grupa integracyjna, ?I wioski tez uczą się break dance?a?, grupa nieformalna Żelazna 5-tka, ?Sznurki ciąg dalszy?, grupa nieformalna Młodzi zdolni, ?Komputerowy zawrót głowy?, grupa nieformalna Wirtu@lni, ?Zaczarowana scena?, grupa nieformalna Dziewczyny z pasją, ?Piłeczka w górę?, grupa nieformalna Teraz My, ?Kręcimy bo nas kręci?, grupa nieformalna O OKej, czyli Operatywni Operatorzy Kamer!, ?Młodzieżowo-Beznałogowo? czyli ETOHolandia i Dymolandia to nie dla nas? grupa nieformalna Młodzieżowo-Beznałogowo, ?Strzała Północy, czyli ciuchcią do Gołdapi?, grupa nieformalna Młodzi Obywatele Działają (MOD), ?Wędrówka z piosenką?, grupa nieformalna Drużyna Starszoharcerska ?Burza Mózgów?, ?Żeglarska przygoda?, grupa nieformalna Wodna Drużyna Wędrownicza ?Szkwał?, ?Na tropie zielonego listka?, grupa nieformalna Drużyna Starszoharcerska ?Szare Szeregi?, ?Człowiek z wyobraźnią żyje ciekawiej?, grupa nieformalna Młodzież z wyobraźnią, ?Malowanie, rysowanie, wystawianie-przyjemne z pożytecznym czasu spędzanie?, grupa nieformalna Wiewióry, ?Wejdź śmiało ze mną na scenę! – wprowadzenie młodszych kolegów w tajniki sztuki teatralnej?, grupa nieformalna Pozytywni, ?Poznaj swój kraj?, grupa nieformalna Klasa I liceum profilowanego o profilu ekonomiczno-administracyjnym, ?Młodzi ludzie w wielkim świecie?, grupa nieformalna Ekonomiści z małym stażem, ?Warsztaty Le-parkour & Trickz?, grupa nieformalna RDM.

Konkurs organizowany jest we współpracy i przy wsparciu finansowym Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Gołdapskiego Funduszu Lokalnego, Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej.

Wkrótce podamy szczegółowe informacje dotyczące działań Budzewiaków!!!!

  

Zmieniony ( 08.02.2007. )