V   PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

W   BUDRACH ? 28.01.2007r


Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach  (tel. 4278048)
Współorganizator:
Urząd Gminy w Budrach
Cele przeglądu:
–         kultywowanie tradycji wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek
–         propagowanie piosenek o tematyce bożonarodzeniowej
–         możliwość  konfrontacji i wymiany doświadczeń wykonawców

Termin:

Przegląd odbędzie się 28 stycznia 2007 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach o godz. 14.00.

REGULAMIN

1.  Uczestnicy będą oceniani w następujących  kategoriach:
–         soliści ( kat. wiekowe: dzieci do 10 lat, 11 ?16 lat i dorośli)
–         zespoły wokalne ( kat. wiekowe: szkoły podstawowe, gimnazja i dorośli)

2.  Wykonawcy przygotowują 2 utwory: kolędę, pastorałkę lub piosenkę o tematyce bożonarodzeniowej

3.  Duety wokalne zaliczane będą do kategorii zespołów

4.  Forma akompaniamentu: dopuszczalny jest pół-playback,
5.  Jury, powołane przez organizatora, oceniać będzie:
–         interpretację
–   intonację,  muzykalność i umiejętności wokalne wykonawców
–         ogólny wyraz artystyczny
6.  Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 22 stycznia 2007
      na adres: Gminny Ośrodek Kultury Al. Wojska Pl. 26, 11-606 Budry,
      e-mail: gokbudry@wp.pl  lub telefonicznie
7.  Wykonawcy przyjeżdżają na koszt własny,
8.     Organizator zapewnia nagłośnienie, odtwarzacz mp3, magnetofon,
       organy Casio ?CTK 731
9.     Jury przyzna dla laureatów atrakcyjne nagrody!!! w poszczególnych kategoriach.
10.   W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości prezentacji muzycznych dla wszystkich wykonawców.
                                                                                                                ZAPRASZAMY!!!!

Zmieniony ( 26.01.2007. )