STOWARZYSZENIE WĘGORAPA – GOŁDAPA oraz grupa tańca z ogniem FORCE – FIRE
zaprasza wszystkich serdecznie na

PODSUMOWANIE PROJEKTU
„Żywioł ognia i pasje ogniwem łączącym pokolenia”
28 września 2016r. o godzinie 18:00


W programie zamykającym projekt przewidziano:
-wystawę fotograficzną
-prezentację multimedialną z warsztatów
-wręczenie podziękowań i dyplomów darczyńcom oraz uczestnikom projektu
-rozdanie koszulek i ulotek z logo FIO
-poczęstunek dla wszystkich przybyłych gości.
Projekt sfinansowano ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie” dofinansowany przez MRPiPS w ramach FIO.