W środę 28 września 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Budrach odbyła się impreza podsumowująca projekt realizowany przez Stowarzyszenie Węgorapa ? Gołdapa i młodzieżową grupę FORCE-FIRE. Celem głównym było: Zwiększenie aktywności młodzieży, budowanie poczucia własnej wartości oraz integracja międzypokoleniowa.
Przez niecałe pół roku młodzież z FORCE-FIRE skupiła wokół siebie prawie 40 osób, pełnych zapału do tańca z ogniem. Jak to zwykle bywa, nie wszyscy wytrwali do końca 🙂
Młodzież w ramach projektu przepracowała społecznie ponad 40 godzin zajęć, podczas których uczyła młodszych kolegów i koleżanki tańca z ogniem i ze światełkami. W ramach projektu zatrudniono instruktorów do przeprowadzenia zajęć z choreografii tańca oraz grafiki komputerowej. Zajęcia trwały łącznie 40 godzin. Przygotowując imprezę podsumowującą mile zaskoczyły nas panie z zespołu Absolwent, rodzice oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Barwy Jesieni, które przyniosły własnoręcznie zrobione ciasta, za co gorąco dziękujemy. Podczas realizacji naszego projektu, pan Wojtek wyspawał nam nowy sprzęt do tańca z ogniem. Zamówiliśmy także nowe poi do tańca ze światłami oraz koszulki z logo FIO. Zostały one rozdane dla uczestników projektu podczas naszej imprezy podsumowującej działania.
Dzieci rozdały także ulotki, które powstały podczas zajęć grafiki komputerowej. Wszystkim uczestnikom zostały wręczone dyplomy za udział a wolontariusze otrzymali podziękowania.
Dziękujemy serdecznie sponsorom: Stanisławowi Woźniakowi ?Lekarzowi Medycyny Rodzinnej, Józefowi Markiewiczowi ? Wójtowi Gminy Budry, Ks. Jarosławowi Balucie, Waldemarowi Dworzeckiemu ? Przewodniczącemu Rady Gminy Budry, Anecie Stankiewicz ? Dyrektor GOK w Budrach, Janinie Kowalewskiej ? Przewodnicząca Komisji Kultury, Sklepowi GLOBO w Węgorzewie, za wkład finansowy, bez którego nie moglibyśmy złożyć wniosku.
? Dziękujemy jeszcze raz serdecznie wszystkim, którzy wspierali nas podczas działań projektu. Dzięki Wam kreatywnie spędziliśmy czas i mogliśmy dzielić się naszą pasją z innymi.Nabyte w projekcie umiejętności na pewno wykorzystamy w przyszłości.


Projekt sfinansowano ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie” dofinansowany przez MRPiPS w ramach FIO.