W ostatnich dwóch tygodniach listopada odbyły się warsztaty dla liderów lokalnych społeczności. Warsztaty przeprowadzono w 4 blokach tematycznych: ?Metody aktywne w pracy z grupą? ?Animator społeczny i jego rola w środowisku lokalnym?, ?Angażowanie społeczności do działania ? diagnoza potrzeb społecznych? oraz ?Jak opracować dobry projekt na rzecz środowiska lokalnego?. Warsztaty miały na celu nie tylko dostarczenie wiedzy na w/w tematy, ale też zintegrowanie osób, które działałyby na rzecz naszego lokalnego środowiska. Trener przeprowadził z uczestnikami ciekawe zabawy, które pozwoliły na bliższe poznanie uczestników i integrację grupy. Uczestnicy wypowiadali się o tym, co chcieliby zmienić w swoim środowisku, jakie dostrzegają braki i jakie widzą potrzeby zmian. Pozwoliło to na zidentyfikowanie potrzeb w ich najbliższym otoczeniu. Po kolejnych zajęciach powstały ramy przyszłych projektów. Uczestnicy warsztatów, korzystając z sali komputerowej,  zapoznali się też z ?dobrymi praktykami?, które sprawdziły się w innych miejscach, a podobnych środowiskach – co przyniosło nowe pomysły, które można przenieść i wykorzystać w działaniach na tzw. ?własnym podwórku?. Poznali też programy, które wspierają społeczne inicjatywy mieszkańców małych miejscowości. Na koniec cyklu szkoleniowego, trener wręczył certyfikaty, potwierdzające udział w warsztatach.

Image