W pierwszej połowie października odbyła się wycieczka do Puszczy Boreckiej, poprzedzona wcześniejszym nawiązaniem współpracy z Nadleśnictwem Czerwony Dwór – zostaliśmy obdarowani przyrodniczymi filmami gościnnych Puszczy Boreckiej i innych rejonach Polski oraz czasopismami gościnnych tej tematyce.

Po wjeździe klubowiczów do puszczańskich lasów, w gościnnych ?progach? Nadleśnictwa Czerwony Dwór przywitał wszystkich leśniczy Daniel Wierzbiński. Młodzi pzryrodnicy mieli niezwykłą okazję obejrzenia znajdujących się na terenie puszczy kurhanów pochodzących z początków naszej ery. Kolejnym etapem wyprawy była szkółka leśna. Tam młodzież przeszła ścieżką edukacyjną zapoznając się z florą i fauną polskich lasów, gatunkami chronionymi oraz strukturą zalesień. W szkółce młodzi przyrodnicy poznali rodzime gatunki drzew. Pan leśniczy opowiedział o sposobach wyznaczania drzew matecznych oraz pozyskiwania nasion do prowadzenia upraw leśnych. Wycieczka zakończyła się ogniskiem z kiełbaskami oraz quizem wiedzy związanej z tematami poruszanymi przez leśnika. Poczęstunek oraz drobne nagrody za quiz ufundowało Nadleśnictwo Czerwony Dwór.

Wyjazd poprzedzony był zajęciami na temat rodzimych gatunków roślin i zwierząt oraz zagrożeniami związanymi z pojawianiem się w ekosystemach gatunków obcych. Odbył się też wyjazd rowerowy do Lasów Skaliskich. Podczas tej wyprawy dzieci zapoznały się z gatunkami roślin rosnących na tym terenie. Poznały też niektóre gatunki chronione. Obserwowały tropy zwierząt. Wspólny ?wypad? stał się okazją do lepszej integracji grupy.

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE – ZESPOŁY – KLUB MŁODEGO PRZYRODNIKA

Image