W maju, w Kruklankach, odbędą się w ramach ?Pilotażowego Programu Leader+? Schemat II  następujące szkolenia:


1) Przeszkolenie 25 lokalnych przewodników w dniach 19-20 maja 2007r.
2) Przeszkolenie 50 osób na 5-dniowym kursie w zakresie organizacji usług turystycznych wokół tras rowerowych ,które odbędzie się w dniach: 15 maja, 18-19 maja, 26-27 maja.
Z gminy Budry zostało wytypowanych 9 osób(3 osoby na lokalnych przewodników i 6 osób na drugie szkolenie).

Projekt ?Pilotażowy Program Leader+? Schemat II jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Działania 2.7. SPO ?Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich?.Projektodawcą jest Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9).