W sobotę mieliśmy przyjemność gościć w przedsezonowym spotkaniu przewodników w Młyn Kulturalny, w którym uczestniczyło Koło Przewodników Terenowych PTTK przy oddziale Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. W programie spotkania znalazły się wykłady traktujące o walorach turystycznych Gminy Budry. Pierwszy z nich, zgłębiający dzieje młynarstwa na naszych terenach oraz historię naszego młyna, wygłosił archeolog, historyk i etnograf – dr Jerzy Łapo. O walorach turystycznych naszej małej ojczyzny opowiedziała przewodniczka i pasjonatka tych ziem -Justyna Koleśnik. Wszystkich gości z Młynem Kulturalnym zapoznał rodzimy przewodnik, a zarazem młynarz w trzecim pokoleniu, Leszek Zwoliński, którego można spotkać zwiedzając zabytkowe wnętrza. W młynie oglądaliśmy różnorodne, barwne prace malarzy, tworzących przy Pracownia Skiroławki. Na ostatnim piętrze można było poznać ciekawą historię Zabrostu Wielkiego, z umieszczonej tam wystawy. Drugą częścią wydarzenia była wyprawa w teren. Odwiedziliśmy Kościół w Dąbrówce i umiejscowioną tam czasową wystawę poświęconą tutejszemu artyście Aleksandrowi Słomińskiemu. Kolejnym punktem była wieś historyczna z oryginalną zabudową, a także zrekonstruowaną linią umocnień Kocha z 1944 roku, a mianowicie Zabrost Wielki. Kulinarnego smaku spotkaniu nadało Koło Gospodyń Wiejskich w Budrach.