W poniedziałek 6 czerwca w GOK-u rozpoczęły się 5-cio dniowe Warsztaty Edukacji Społecznej. Warsztaty o charakterze edukacyjno-terapeutycznym służą kształtowaniu świadomości społecznej, czyli m.in. postrzeganiu siebie jako elementu szerszej społeczności, współpracy z innymi pomimo różnic indywidualnych, nabieraniu dystansu do własnej osoby, zdolności do kompromisów. Uczestnicy warsztatów poznają podstawowe elementy funkcjonowania w grupie poprzez prowadzone techniki teatralne. Prowadzone działania będą symulacją życia społecznego. W piątek na zakończenie warsztatów odbędzie spektakl teatralny z udziałem wszystkich uczestników.