30 kwietnia 2009 r. sala Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach  rozbrzmiewała strofami poezji już po raz dziewiąty.
W konkursie zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną  oraz Gminny Ośrodek Kultury w Budrach 
uczestniczyło 38 młodych recytatorów. Atmosferę konkursową rozluźnił na początku krótki spektakl
?Teatrzyku w Kieszeni? pt.:?Zabawy w duchy? , przygotowany przez panią Martę Niedziółka z Węgorzewa.

 Komisja w składzie: Teresa Jesionowska, Wiesława Nawojczyk oraz Jerzy Dorosz przyznała następujące wyróżnienia
i nagrody:

wyróżnienie w kat. kl. ?0? – Rafałowi Popławskiemu i Miłoszowi Stankiewiczowi (SP Budry), w kat. Klasy I-II
przyznano I nagrodę Magdalenie Niedziółka (SP W-wo Nr 1) oraz wyróżnienia Damianowi Omilianowi i
 Marzenie Gajda (SP W-wo Nr 2), w kat. Klasy III-IV przyznano trzy  trzecie  miejsca, otrzymali je Angelica
Kopiczko i Marcin Skrypoczka (SP W-wo Nr 2) oraz Magdalena Stankiewicz (SP Budry), w kat. Klasy V-VI
przyznano I miejsce Marcie Drożyner (SP W-wo Nr 1), dwa trzecie miejsca Marcie Wierzbickiej i Iwonie Wincławskiej
(SP  W-wo Nr 1) oraz wyróżnienie Ewie Chachulskiej (SP W-wo Nr 2).

 Po recytacji uczestnicy konkursu ubawili się  kolejnym przedstawieniem ?Teatrzyku w kieszeni? pt.:
?O królewiczu Piękniewiczu i królewnie Brzydulce? . Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konkursu i
zapraszają ponownie za rok, gdy się zazieleni, na dziesiątą edycję konkursu.

Image