Dnia 7 listopada 2009 roku w Pieniężnie odbył się XIV Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej. Udział w nim wzięły nasze zespoły: Absolwent oraz AleBabki. Rywalizacja była spora wystąpiło kilkadziesiąt podmiotów wykonawczych głównie z Warmii. Jury pod kierownictwem śpiewaka operowego ? Gerarda Dzieszuka oceniało: walory głosowe, dobór repertuaru, interpretację piosenki oraz dykcję, poziom trudności wykonywanego utworu i ogólny wyraz artystyczny. Zespoły zaprezentowały się w kategorii chórów obok renomowanych zespołów śpiewaczych jak np. ?WARMIA?. A jednak udało się zespół estradowy AleBabki zajął II miejsce a zespół śpiewaczy Absolwent otrzymał wyróżnienie. Festiwalowi towarzyszyła uroczystość patriotyczna poświęcona Ofiarom Katynia z udziałem lokalnych władz. Zdobycie wysokich laurów przez dwa budrowskie zespoły wśród tak mocnej konkurencji, jest niewątpliwym sukcesem artystycznym śpiewaczek z małej wsi.

Image