Rozpoczyna się  kolejna edycja działań w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich a z nią szereg atrakcyjnych zajęć dla dzieci. GOK przygotował atrakcyjną ofertę zajęć, rozwijających różne zainteresowania dzieci i dających możliwość twórczego spędzania czasu wolnego.

W każdym tygodniu dzieci moga znaleźć coś ciekawego dla siebie:  mogą brać udział            w zajęciach plastycznych i tanecznych, zorganizowane są  zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia kompensacyjne. Na młodzież z Ołownika czeka pracownia modelarska w miejscowej świetlicy (prowadzone są tam też zajęcia taneczne i lektorat języka angielskiego), a dzieci z Zabrostu moga liczyć na ciekawe gry i zabawy świetlicowe.      W kwietniu uczniowie podstawówki będą mieli okazję  do spotkania z autorem wierszy dla dzieci, a w  maju – możliwość uczestnictwa w  warsztatach  produkcji papieru czerpanego.