Jak majówka to tylko w Olszewie
Słoneczna pogoda i dobra muzyka przyciągnęła liczną widownię na Olszewską Majówkę zorganizowaną
9 maja 2009 przez Gminny Ośrodek Kultury w Budrach przy współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej
w Olszewie Węgorzewskim przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych ?Empatia?.

Sobotnie popołudnie wypełniły występy grup tanecznych z GOK-u w Budrach, świetlicy w Ołowniku oraz
gospodarzy ?Olszewskiej Majówki?. Fantastyczne popisy taneczne oraz wokalne zaprezentowali
podopieczni WTZ. Mieszkańcy oraz goście mieli możliwość zwiedzenia oraz poznania miejsc w których
na co dzień przebywają wychowankowie wraz z opiekunami. Tego dnia nie zabrakło również koncertów
wokalnych naszych rodzimych zespołów : Absolwenta oraz Alebabek. Popisy artystów z Buder, Ołownika
oraz Olszewa przeplatane były humorystycznymi scenkami  oraz piosenkami Klubu Seniora z Buder.
Niewątpliwą atrakcją majówki były jakże ciekawe i pomysłowe konkurencje rekreacyjno-sportowe
(m.in. strzelanie z łuku, slalom rowerowy, podrzucanie piłki, łapanie mydła) przeprowadzone przez
pracowników WTZ . Do udziału w nich nie trzeba było długo namawiać, wszyscy  niezależnie od wieku
czy stanu zdrowia z zainteresowaniem wyrażali chęć uczestnictwa. W trakcie imprezy zgromadzeni
widzowie oraz goście mieli możliwość uczestnictwa w integracyjnym ognisku.

Image